Zagreb Capital of Croatia Information

Zagreb Capital of Croatia in northwestern part is distinguished by its 18th- and 19th-century Austro-Hungarian architecture. At its center, Upper Town is the site of the Gothic, twin-spired Zagreb Cathedral and 13th-century St. Mark’s Church, with a colorfully tiled roof. Nearby is pedestrian-friendly Tkalčićeva Street, lined with outdoor cafes. Lower Town has the main square, … Continue reading Zagreb Capital of Croatia Information

จัดตั้งฮวงจุ้ยให้โต๊ะทำงาน ตัวเอง ให้ดวงดี

ตำแหน่งโต๊ะทำงาน ตำแหน่งโต๊ะทำงานที่ดีควรหันหลังให้กำแพง เพราะทางหลักฮวงจุ้ยข้างหลังหมายถึงความมั่นคง การนั่งหันหลังให้กำแพงจึงช่วยเสริมความมั่นคงในหน้าที่การงาน ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรหารูปภาพที่มีความมั่นคงหนักแน่นมาประดับไว้ด้านหลัง เช่น รูปภาพภูเขา เป็นต้น เนื่องจากตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่าการจัดที่นั่งเช่นนี้เหมือนกับการมีภูเขาอยู่ด้านหลังทำให้เปรียบเสมือนการมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนอยู่เสมอ และทิศทางของการนั่งควรตั้งโต๊ะทำงานไว้ในลักษณะที่จะสามารถมองเห็นคนที่เข้ามาในห้องได้อย่างชัดเจน โต๊ะทำงานไม่ควรหันหน้าหากำแพง เนื่องจากการนั่งหันหน้าเข้าหากำแพง โดยเฉพาะกำแพงทึบตันนั้นจะส่งผลให้ความคิดไม่ไหลลื่นตีบตัน ขาดความคิดสร้างสรรค์ จะทำให้ผู้ที่นั่งทำงานในลักษณะนี้รู้สึกเหมือนถูกกดดันตลอดเวลาทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ดังนั้นควรจัดโต๊ะทำงานให้หันหน้าไปในทิศทางที่โล่ง โปร่งสบาย หรือหันหน้าให้เห็นวิว บรรยากาศภายนอกจะดีที่สุด เพราะจะทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวไกล อีกทั้งยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายในระหว่างการทำงานที่เหนื่อยล้าอีกด้วย ในส่วนของตำแหน่งด้านหลังโต๊ะทำงานนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการที่จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ จึงไม่ควรนั่งหันหลังให้กับกระจก หากด้านหลังโต๊ะทำงานนั้นมีลักษณะโล่งหรือเป็นกระจกใส จะส่งผลให้หน้าที่การงานของคุณไม่มั่นคง เพราะกระจกเป็นวัตถุที่มีการสะท้อนตลอดเวลา แต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยการนำมู่ลี่ ผ้าม่าน ตู้เก็บของขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นตู้ทึบ หรือเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ มาวางปิดทับบริเวณด้านหลังให้ทึบอยู่ตลอดเวลาก็สามารถช่วยได้ หลีกเลี่ยงการตั้งโต๊ะทำงานตรงกับประตู เนื่องจากประตูเป็นสิ่งที่จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงส่งผลทำให้มักเกิดเรื่องวุ่นวายในการทำงานบ่อยครั้ง อีกทั้งยังทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงานเท่าที่ควร โดยเฉพาะการนั่งหันหลังให้ประตู ตามความเชื่อการนั่งหันหลังตรงประตูจะทำให้ผู้นั่งโดนนินทาว่าร้าย และเพื่อนร่วมงานอาจคิดร้ายแทงข้างหลังได้ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรหาฉาก หรือต้นไม้มาคั่นระหว่างประตูหรือโต๊ะทำงาน ในกรณีที่ต้องนั่งทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหลายๆ คน ควรหันโต๊ะทำงานไปทิศทางเดียวกัน หลีกเลี่ยงการหันหน้าโต๊ะทำงานเข้าหากัน เพราะเชื่อว่าการนั่งหันหน้าชนกันจะทำให้เป็นอริกัน หรือมีเหตุให้ทะเลาะกัน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หาฉากหรือต้นไม้มากั้น เพื่อลดแรงปะทะที่จะเกิดขึ้น โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ใต้คาน เนื่องจากการนั่งทำงานใต้คานนั้นจะอยู่ในลักษณะการกดทับจึงส่งผลทำให้ผู้ที่นั่งทำงานบริเวณนี้มักมีความเครียดสูง การทำงานไม่ราบรื่นผิดพลาดได้ง่าย แต่สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยการติดหลอดไฟไว้ใต้คาน หรือแขวนนาฬิกาไว้บริเวณคาน หลีกเลี่ยงการหันโต๊ะทำงานตรงกับมุมเสา … Continue reading จัดตั้งฮวงจุ้ยให้โต๊ะทำงาน ตัวเอง ให้ดวงดี

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน กับหลักการจัดวางโต๊ะทำงานที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

เป็นการนำเคล็ดลับเสริมดวงการงาน ด้วยการจัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ยจากอาจารย์ช้างไปปรับใช้ควบคู่กัน ก็จะสามารถช่วยเสริมให้ดวงการงานของคุณดีขึ้นได้ หลักการจัดวางโต๊ะทำงานที่ถูกหลักฮวงจุ้ย มีดังนี้ โต๊ะทำงานที่ตรงกับประตู จะส่งผลให้เจอแต่เรื่องวุ่นวายและปัญหา เพราะเวลาที่เราเปิดประตูเข้าๆออกๆ จะมีพลังชี่เข้ามา แต่สำหรับคนที่นั่งไม่ติดโต๊ะ ต้องออกไปพบลูกค้าบ่อยๆ นั่งตรงตำแหน่งประตูจะดี ไม่ควรนั่งหันหลังให้ประตู เพราะจะส่งผลในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกนินทาใส่ร้ายได้ ไม่ควรนั่งหันหน้าหรือหันข้างเข้าหาประตู เพราะจะมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาตลอดเวลา ไม่ควรนั่งตรงกับประตูห้องน้ำ ในทางฮวงจุ้ยถือว่าแย่มากกว่าการนั่งตรงกับประตูทางเข้าออกเสียอีกเพราะจะเป็นทางที่ปล่อยพลังชี่ออกมาทำลายเราได้ง่าย และจะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพให้เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา วิธีการแก้ คือ หาฉากหรือม่านมาบังไว้ โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ติดหรือชิดเสา เพราะในทางฮวงจุ้ยเสาเป็นเหมือนสิ่งที่รับน้ำหนัก ดังนั้น การเอาโต๊ะทำงานไปชิดเสาจะส่งผลให้มีแต่เรื่องเครียดๆ วิธีการแก้ คือ ขยับโต๊ะให้ห่างจากเสา และไม่ควรให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของโต๊ะติดกับเสา โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ใต้คาน ถ้าจะพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วคานเป็นส่วนที่มีโลหะอยู่เยอะ จะส่งผลในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กที่จะมารบกวนผู้ที่นั่งทำงานได้ แต่ในทางฮวงจุ้ย "คาน" ถือว่าเป็นตำแหน่งกดทับส่งผลให้การงานหรือตำแหน่งงานไม่ก้าวหน้าเสียที วิธีการแก้ คือ ติดหลอดไฟให้แสงสว่างกระจายพลังไม่ดีออกไป โต๊ะทำงานจัดวางแบบกระจัดกระจาย ส่งผลในเรื่องของความสามัคคี ควรจะตั้งในทิศทางเดียวกันหรือหันหน้าเข้าหากันมากกว่า ห้ามมีกระจกเงาส่องด้านหลัง จะทำให้ทิศของโต๊ะทำงาน "พลิก" หรือถ้าเป็นกระจกใส ก็ไม่ดีเช่นกัน ครวหาชั้นหนังสือหรือตู้วางเอกสารมาวางไว้ก็จะช่วยได้เช่นกัน ผนังด้านหลังของโต๊ะขรุขระ ส่งผลให้การทำงานมีอุปสรรค วิธีการแก้ คือ เอารูปวิวมาติดบังจุดที่ขรุขระไว้ โต๊ะทำงานที่มีของเยอะ … Continue reading ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน กับหลักการจัดวางโต๊ะทำงานที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เสริมบารมีในห้องทำงาน

เป้าหมายประเด็นแรก คือ บารมี – ส่งผลด้านสุขภาพ บทบาทหน้าที่การงานเมื่อสุขภาพดี หน้าที่การงาน ลาภผล จะตามมา แต่ถ้าหากฮวงจุ้ยห้องทำงานนี้แย่ก็จะส่งผลให้ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งการตัดสินใจพลาดเรื่องงานใหญ่ๆครั้งเดียวก็ส่งผลรุนแรงต่อธุรกิจได้ เกี่ยวกับฮวงจุ้ยห้องนอน วิธีแทบจะใกล้เคียงกันดังนี้ เน้นความสำคัญ รูปลักษณ์ห้อง ทิศที่ชี่เข้าห้องได้ และที่ตั้งของห้องทำงาน ส่วนตำแหน่งโต๊ะทำงานและทิศสำคัญรองลงมา มีโถงกระจ่าง หน้าห้องยิ่งดี เพื่อสะสมชี่ รูปทรงห้องทำงานควรเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้น เพราะเป็นฐาตุดิน ให้ความเสถียรภาพ รูปทรงอื่นๆทำให้ชี่ไม่สมดุล (ทรงวงรีเหมาะกับห้องประชุม) ห้องรูปตัว T หรือตัว L ชี่ไม่สปดุล และปากัวขาดหาย และทำให้เกิด ซาชี่ ให้ระวัง วิธีแก้คือ วางตู้เอกสารปิดเต็มมุม ซาชี่ หรือโต็ะทำงาน เปรียบเหมือนคนละส่วน แต่ละส่วนกลายเป็นสี่เหลี่ยม โต็ะทำงานควรวางในตำแหน่งหยิน ถ้าวางตำแหน่งหยางจะทำให้ไม่สมดุล มีผลสุขภาพ ด้านหลังโต๊ะทำงานนั้นควรเป็นกำแพงทึบมากกว่าเป็นพื้นที่โปร่งโล่ง ตำแหน่งโต๊ะทำงานควรมองเห็นประตูเข้าออกห้องอย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นคนที่เดินเข้าออกจากห้องอย่างชัดเจน โดยไม่ควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้านั้นจนเกินไป คานหรือฝ้าหลุม เหนือโต็ะทำงาน จะกดชี่ ผลทั้งสุขภาพและงาน รวมถึงตำแหน่งเครื่องปรับอากาศเหนือโต็ะ และเพดานลาดเอียง ชี่ไม่เหมาะสม แก้โดยย้ายไปอยู่ฝั่งสูงกว่าของเพดานลาดเอียง โต็ะทำงานตรงกับประตูห้องน้ำ … Continue reading ฮวงจุ้ย เสริมบารมีในห้องทำงาน