Starbuck ประเทศไทย กับระดับผู้ใช้บริการ!

ร้านกาแฟ Starbuck เป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีในประเทศไทยและทั่วโลก แต่คุณเลยสังเกตุไหมว่า บุคคลประเภทไหนบ้างที่มาใช้บริการ ผู้เขียนเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้บริการของ ร้านกาแฟแห่งนี้ และชอบที่จะไปใช้บริการหลายสาขา ปัจจุบัน Starbuck ในประเทศไทย มีมากกว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ไม่ว่ารูปแบบการแต่งร้านที่บ้างเหมือน บ้างไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งคนที่ใช้บริการยังมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักธุรกิจ ผู้สูงอายุ หรือ ชาวต่างชาติ  แต่บ้างครั้งในแต่ละสาขาจะมีผู้ใช้บริการที่ไม่เหมือนกัน เช่น สาขาหนึ่งคนใช้บริการจะมีแต่นักเรียนนักศึกษา มาอ่านหนังสือ ทำรายงาน สอนการบ้าน อีกสาขาหนึ่งคนใช้บริการจะมีแต่พนักงานบริษัทที่ทำงานในสายอาชีพที่เหมือนกัน หรือ แตกต่างกัน มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กััน อีกสาขาจะมีแต่นักธุรกิจ มาใช้บริการเพื่อทำการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนหรือทำข้อตกลง ในธุรกิจนั้น อีกสาขาจะมีผู้สูงวัย มาใช้บริการ เพื่อมาแลกเปลี่ยน พูดคุย เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้าง การลงทุนบ้าง สุขภาพบ้าง และยังมีอีกหลายประเภทที่ ไม่ได้พูดถึง  สิ่งที่สำคัญที่สุดของร้านกาแฟแห่งนี้คือมีสาขาเยอะที่จะสามารถให้คนได้มาใช้บริการตลอดเวลา แม้ว่าราคาเครื่องดื่มและขนมจะราคาสูงไปหน่อย แต่คนทุกคนก็นิยมมาใช้บริการ