รู้ไว้! การจ้างงานนอกภาคการเกษตร Non-Farm Payrolls (NFP) คือ

รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษร Non-Farm Payrolls คือความเป็นจริง รายงานทั้งคู่ออกโดย สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เป็นตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของคนที่มีงานทำในช่วงเดือนก่อนหน้าโดยไม่รวมอุตสาหกรรมของภาคการเกษตร เพียงระบุจำนวนของงานที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสหรัฐในทุกภาคธุรกิจยกเว้นภาคการเกษตรและยังบ่งชี้ถึงอัตราร้อยละของบุคคลที่ถูกจ้างและอัตราการว่างงานในสหรัฐ รายงานมี 2 องค์ประกอบ คือ การจ้างงานเปลี่ยนงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน หากมีรายการข่าวใด ๆ ที่มีการจับตามองจากผู้ค้าทั่วโลกและมีหนึ่งในข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาด สูง NFP เป็นข่าวหนึ่งจากข่าว forex ดังกล่าว เวลาที่ออก รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ออกเป็นรายเดือนในวันศุกร์แรกของเดือนใหม่ ภายใต้การทบทวนของเดือนนั้น เวลาที่ออกคือ 9.30am ตามเวลาสหรัฐตะวันออก บนเวปของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ และฟีดส์ข่าวอิสระจาก บลูมเบิร์กและโทมัสรอยเตอร์ ในแง่การจ้างงาน ถ้ามีการจ้างงานมาก ผู้คนก็มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หากมีการจ้างงานน้อย แสดงว่าคนก็ตกงานมาก สภาพคล่องทางการเงินก็จะน้อยลง การใช้จ่ายก็จะลดลง ในแง่ตัวเลข ถ้าหากตัวเลขเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการจ้างงานมากขึ้น แสดงถึงเศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโต ทำให้ค่าเงิน USD แข็งค่ามากขึ้น ถ้าหากตัวเลขลดลง จะแสดงถึงเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทำให้เงิน USD อ่อนค่าลง การตีความข้อมูล รายงานนี้เป็นหนึ่งในรายงานที่มีผลกระทบสูงต่อตลาดของรายงานทั้งหมดที่มีเผยแพร่ในปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ หรือด้วยเหตุผลหลายประการ มันถูกปล่อยออกมามากในช่วงต้นเดือนและเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้าจากหลายประเทศเช่นจีนและญี่ปุ่นสถานการณ์การจ้างงานสหรัฐที่มีผลกระทบโดยตรงมากในประสิทธิภาพการทำงานของระบบเศรษฐกิจโลก NFP ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ … Continue reading รู้ไว้! การจ้างงานนอกภาคการเกษตร Non-Farm Payrolls (NFP) คือ