รู้ไว้ Block Trade คืออะไร?

Block Trade คืออะไร? Block Trade เป็นวิธีการซื้อขายแบบจับคู่ซื้อขาย Single Stock Futures ที่ราคา และจำนวนสัญญาที่ตกลงกันไว้ เพื่อช่วยเรื่องสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ โดยจะเกริ่นถึง SSF ก่อนความเข้าใจถึงที่มาที่ไปจนมาเกิดเป็น Block trade ในปัจจุบัน Single Stock … More

ประวัติธนาคารกสิกรไทย (Kasikornthai Bank)

ฝ่ายบริการลูกค้า: 02 888 8888 สำนักงานใหญ่: เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บัณฑูร ล่ำซำ (พ.ศ. 2553–) ผู้ก่อตั้ง: โชติ ล่ำซำ ก่อตั้ง: 8 มิถุนายน 2488, ถนนเสือป่า, … More