การจัดนักธุรกิจเยือนรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย January 14-19, 2018

การจัดคณะนักธุรกิจเยือนรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย _ Artwork edit

การจัดนักธุรกิจเยือนรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย — กัลกาตา • ซิลลิกูรี • ดาร์จีลิ่ง วันที่ January 14-19, 2018 สถานที่ STATE OF WEST BENGAL INDIA — Kolkata • Siliguri • Darjeeling

BUSINESS  O P P O R T U N I T I E S in STATE OF WEST BENGAL INDIA

วันที่จัดกิจกรรม : 14 – 19 มกราคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย — กัลกาตา • ซิลลิกูรี • ดาร์จีลิ่ง
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม : การจัดคณะนักธุรกิจเยือนรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s