Bank of Thailand Scholarship Students – ดอกเบี้ยโลกส่อขึ้นแรง

ข่าววันที่ (Dec 12) ดอกเบี้ยโลกส่อขึ้นแรง – เศรษฐกิจโลกแกร่ง คาดประเทศพัฒนาแล้วแห่ขึ้นดอกเบี้ย ปีหน้าสูงสุดในรอบ 12 ปี สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า บรรดา วาณิชธนกิจรายใหญ่อย่างเจพีมอร์แกนและซิตี้กรุ๊ป ต่างคาดการณ์ว่าในปี 2561 อัตราดอกเบี้ยของประเทศพัฒนาแล้วจะปรับขึ้นเป็นอย่างน้อย 1% เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยจะเป็นการปรับขึ้นในอัตราที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 2549

เจพีมอร์แกน คาดการณ์ว่า ดอกเบี้ยในประเทศพัฒนาแล้วจะปรับขึ้นจากเฉลี่ย 0.68% ในปีนี้เป็น 1.2% ในปีหน้า สอดคล้องเศรษฐกิจโลกที่จะขยายตัวได้ 3.7% ส่วนซิตี้กรุ๊ป คาดการณ์ว่าดอกเบี้ยเฉลี่ยจะปรับขึ้นจาก 0.6% เป็น 1% บนการ เติบโตของเศรษฐกิจโลก 3.4% ขณะที่ ก่อนหน้านี้ โกลด์แมน แซคส์ และบาร์เคลย์ส คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ราว 4% ในปีหน้า สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554

รายงานดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุม ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระหว่าง วันที่ 12-13 ธ.ค.นี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ ต่างคาดการณ์ว่า เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย อีก 0.25% เป็น 1.25-1.50% พร้อม กับเปิดเผยคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันกับกระทรวงกรคลังว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2561 ทาง ธปท.จะคงระดับไว้ที่ 1.5% เพราะเห็นว่าเป็นระดับที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพดีอยู่แล้ว ส่วนการจะปรับอัตราดอกเบี้ยธปท. จะดูดอกเบี้ยเฟดเป็นหลัก เพื่อดูแล เรื่องเงินทุนไหลเข้าออกไม่ให้เกิดความผันผวนต่อเศรษฐกิจ

Source: Posttoday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s