คำอธิษฐานรวมบุญ

0302121330625294

‘ด้วยอำนาจแห่งพระมหาจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์ นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยมีบารมีแห่งองค์พระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์เป็นประธาน มีบารมีรวมพระมหาจักรพรรดิ ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด ขอได้โปรดรวมกองบุญของข้าพเจ้า….(นาม) เพื่อเบิกมาใช้ให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่อง อันใดติดขัดขอให้คล่องดังน้ำที่ไหลออกจากคนโทที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ อันใดคล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งๆขึ้นไป โดยขึ้นชื่อว่า ความอด ความอยาก ความยาก ความไม่มี จงอย่าได้บังเกิดมีในข้าพเจ้า ผู้เป็นผู้รับใช้แห่งพระพุทธศาสนานับตั้งแต่กาลบัดเดี๋ยวนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด และโดยเฉพาะกาลนี้ขอให้คล่องตัวในเรื่อง’…(อธิษฐานพิเศษเอา)

(กล่าวบทอัญเชิญพระเข้าตัว สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง อะระหันตานัญ จะ เตเชนะ รักขัน พันธามิ สัพพะโส พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ )

คำอธิษฐานส่งวิญญาณ ปรับภพภูมิ แผ่บุญ
‘ข้าพเจ้าผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนา ขออัญเชิญบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ นับตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และอนาคต โดยมีพระบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด ขอได้โปรดส่งวิญญาณปรับภพปรับภูมิของ…ชื่อ นามสกุลหรือกลุ่มก็ได้ (หรือโดยถ้วนทั่วทุกตัวคน ทุกคนทุกท่านก็ได้) ให้สู่สุคติด้วยเถิด’ แล้วอัญเชิญพระเข้าตัว

1. ให้หมั่นส่งวิญญาณแผ่ทั่วทั้ง 3 โลก พรหมโลก เทวโลก มนุษยโลก ภพภูมิน้อยใหญ่นรกโลก และทุกอบายภูมิ ผู้มีพระคุณ ครอบครัว เพื่อนฝูง คนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพันกับข้าพเจ้า ญาติข้าพเจ้าทั้งหมดในโลกทิพย์ บริวาร เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้า เวลาทำบุญก็ให้เรียกกายทิพย์เข้ามารับบุญ

2. ก่อนทานอาหารให้ส่งวิญญาณ กวาดมือเหนืออาหารมีกระแสโยงถึงวิญญาณเจ้าของธาตุนั้นได้ กระแสบุญจะส่งถึงวิญญาณเอง อธิษฐานให้บุตร คนรัก หรือคนในปกครอง แม้กระทั่งเจ้านายละมิจฉาทิฐิอยู่ในโอวาทเป็นคนดีขึ้น จิตใจเยือกเย็นขึ้น ‘ด้วยอำนาจแห่งพระมหาจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์ นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยมีบารมีแห่งองค์พระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์เป็นประธาน มีบารมีรวมพระมหาจักรพรรดิ ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด ขอได้โปรดกล่อมเกลาปรับสภาพร่างกายของ (ชื่อ…นาม….หรือกลุ่ม) ให้ดีขึ้น ขอให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจเยือกเย็นเบิกบานมีหิริโอตตัปปะ มีจิตใจฝักไฝ่แต่ความดีเกลียดกลัวความชั่วทั้งปวงให้ว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาท’

(กล่าวบทอัญเชิญพระเข้าตัว สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยังพะลัง อะระหันตานัญ จะ เตเชนะ รักขัน พันธามิ สัพพะโส พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ )

ที่มา https://www.holomobile191.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s