World Stock Trade Technical view @ 28.11.2017 (09.00)

XAUUSD: แนะนำให้ถือซื้อไว้ต่อ หรือรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวโดยเลื่อนจุดตัดขาดทุนมาอยู่ใต้1292 หรือ 1288 ดอลล่าร์ ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯคืนนี้

Oil: สถานะฝั่งซื้อควรปิดไปก่อนบ้างแล้วบางส่วนเพื่อรักษากำไร เพราะราคาถอยหลุดจุดตัดขาดทุนที่ 58.30 และ 58.10 ดอลล่าร์ แนะนำให้ถอยมารอดูสถานการณ์ก่อน หรือถือซื้อไว้ต่อ โดยตัดขาดทุนใต้ 57.60 ดอลล่าร์

EURUSD: สถานะฝั่งซื้อควรปิดทำกำไรไปก่อนบางแล้วบางส่วน เพราะราคายังขึ้นผ่านแนวต้าน 1.1960 ดอลล่าร์ไม่ได้ แล้วมารอหาจังหวะเข้าซื้อใหม่ หรือถือซื้อไว้ได้ต่อ โดยตัดขาดทุนใต้ 1.1900 หรือ 1.1880 ดอลล่าร์ ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐคืนนี้

GBPUSD: สถานะฝั่งซื้อควรปิดทำกำไรไปก่อนแล้วบางส่วน เพราะราคายืนเหนือแนวต้าน 1.337 ดอลล่าร์ไม่ได้ แล้วถอยมารอดูสถานการณ์ก่อน ส่วนฝั่งซื้อที่ถือต่อ ควรตัดขาดทุนใต้ 1.3300 หรือ 1.3280 ดอลล่าร์

USDJPY: สถานะฝั่งขายอาจจะทะยอยปิดทำกำไรก่อนบ้างบางส่วน แล้วมารอหาจังหวะขายใหม่ หรือถือขายไว้ได้ต่อ โดยเลื่อนจุดตัดขาดทุนมาอยู่เหนือ 111.40 หรือ 111.70 เยน ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯคืนนี้

AUDUSD: สถานะฝั่งซื้อควรปิดทำกำไรไปก่อนบางส่วนเพราะราคายังขึ้นผ่านแนวต้าน 0.7635 ดอลล่าร์ไม่ได้ แล้วถอยมาดูสถานการณ์ก่อน หรือถือซื้อไว้ได้ต่อ โดยตัดขาดทุนใต้ 0.7600 หรือ 0.7570 ดอลล่าร์

USDCAD: แนะนำให้ถอยมารอดูสถานการณ์ก่อน หรือรอซื้อเมื่อราคาย่อตัว โดยตัดขาดทุนใต้ 1.2740 หรือ 1.2700 ดอลล่าร์ ติดตามตัวเลขเศรษฐิจของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาคืนนี้

(Cr. @Art Chart Talk)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s