ประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561… เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. นี้ ☺️☺️

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดการ “ประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัย และผู้ที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยที่สูงขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและสังคมได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ รับสมัครชาย-หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งประเภทมีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัว มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร

ติดต่อขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่ ตึก ภปร ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -15.00 น.

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www2.redcrossfundraising.org/activity/aginghealthcontest2018/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภูเบศ จันทรวิรุจ และคุณสุธากร แดงเกิด โทร. 0 2256 5389 (ในวันและเวลาราชการ) ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s