คำศัพท์ภาษาจีนประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (Daily Chinese Language)

คำศัพท์ประจำวัน

 1. เพียวเลี่ยง = สวยงาม
 2. หนาน = ยาก
 3. หยงอี้ = ง่าย
 4. คายหุ้ย = ประชุม
 5. ไท่กั๋ว = ประเทศไทย
 6. ไท่จู = เงินไทย
 7. ติว = หาย
 8. หนี่ถงเสีย = นักเรียนหญิง
 9. เจี่ยนฉา = ตรวจ
 10. ซึนถี่ = ร่างกาย
 11. ต้าเจีย = ทุกคน
 12. คายเลอ = เปิดแล้ว
 13. จี๋เลอ = มาก
 14. สี่ = ล้าง
 15. ปู๋ชั่ว = ไม่เลว (ดี)
 16. เจียวจ่วน = ฟิล์ม
 17. ม่าสร้าง = ด่วน
 18. ปู้เชี่ยว = ไม่พอดี,ไม่เหมาะ
 19. ไหเสี่ยง = ยังคิดว่า
 20. เก้าสู้ = บอกกล่าว
 21. เสี่ย = เขียน
 22. สิ้น = จดหมาย
 23. เจี่ยนเต้า = พบ, เห็น
 24. เจี๊ยเต๋อ = รู้สึก
 25. สี่ฮวน = ชอบ
 26. เหยียนเซ่อ = สี
 27. อิงเหวินซู = หนังสือภาษาอังกฤษ
 28. หยงอี้ = ง่าย
 29. โหย่วอี่ซื่อ = มีความหมาย
 30. เห่าฉี = ขับดี
 31. ไหจื่อ = เด็ก
 32. เซีย = พวกนี้
 33. ฮัว = ดอกไม้
 34. จาง = แผ่น
 35. ไจ้เจียน = ลาก่อน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s