Summer Palace – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

24

ชื่อสถานที่: พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ชื่ออื่นๆ: Summer Palace /  อี๋เหอ-ยฺเหวียน / 颐和园 / 頤和園 / Yíhé Yuán / Gardens of Nurtured Harmony
เมือง: เขตไห่เตี้ยน
ประเทศ: จีน
ที่ตั้ง:
เวลาเปิด – ปิด:
วันปิด:
ค่าเข้า:
สถานที่ใกล้เคียง:
วิธีเดินทาง:
รายละเอียด:
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมิงหู”บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่งทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน

การเดินชมพระราชวังแห่งนี้จะเริ่มต้นจากหมู่พระตำหนักทางตะวันออกก่อน มีอยู่ 4 หลัง คือ

  1. หลังที่ 1 – ตำหนักเหวินโซ่วเตี้ยน พระนางซูสีไทเฮาใช้เป็นที่เสด็จออกประทับนั่งบนบัลลังก์มังกร ให้บรรดาเชื้อพระวงศ์เข้าเฝ้า จะเห็นได้ความยิ่งใหญ่ของหงส์เหนือมังกร แสดงถึงอำนาจของพระนางที่อยู่เหนือฮ่องเต้
  2. หลังที่ 2 – ตำหนักอวี่หลันเตี้ยน เป็นที่พระนางซูสีไทเฮาใช้กักขังจักรพรรดิกวางสี แล้วยึดอำนาจปกครองบ้านเมืองเสียเอง
  3. หลังที่ 3 – ตำหนักอี้เล่อเตี้ยน เป็นสถานที่พระนางซูสีไทเฮาประทับชมการแสดงงิ้ว โรงงิ้วที่อยู่ติดกัน สูง 3 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่พระนางทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระนางโปรดงิ้วมาก ถึงขนาดบางครั้งเสด็จลงร่วมเล่นงิ้วด้วยก็มี
  4. หลังที่ 4 – ตำหนักเล่อโซ่วถาง เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของซูสีไทเฮา มีพระแท่นบรรทม พระวิสูตร(ม่าน) โคมไฟ เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นของที่มีอยู่แต่เดิม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s