Great Wall of China – กำแพงเมืองจีน

25

ชื่อสถานที่: กำแพงเมืองจีน
ชื่ออื่นๆ: Great Wall of China
เมือง: Huairou
ประเทศ: China
ที่ตั้ง: Huairou, China
เวลาเปิด – ปิด: Thursday 7:30AM–5:30PM
Friday 7:30AM–5:30PM
Saturday 7:30AM–5:30PM
Sunday 7:30AM–5:30PM
Monday 7:30AM–5:30PM
Tuesday 7:30AM–5:30PM
Wednesday 7:30AM–5:30PM
วันปิด:
ค่าเข้า:
สถานที่ใกล้เคียง:
วิธีเดินทาง:
รายละเอียด:
เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s