Forbidden City – พระราชวังกู้กง

00

ชื่อสถานที่: พระราชวังกู้กง
ชื่ออื่นๆ: จื่อจิ้นเฉิง / พระราชวังต้องห้าม  / 紫禁城 / Zǐjìn Chéng / Forbidden City
เมือง: Beijing Shi
ประเทศ: จีน
ที่ตั้ง: 4 Jingshan Front St, Dongcheng Qu, Beijing Shi, China, 100006
เวลาเปิด – ปิด:
วันปิด:
ค่าเข้า:
สถานที่ใกล้เคียง:
วิธีเดินทาง:
รายละเอียด:
สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s