6. ยาเหลืองปิดสมุทร

6. ยาเหลืองปิดสมุทร

วัตถุส่วนประกอบ

  • แห้วหมู ขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ กระเทียมคั่ว ดีปลี ชันอ้อย ชันย้อย ครั่ง สีเสียดเทศ ใบเทียน ใบทับทิม หนักสิ่งละ 1 ส่วน
  • ขมิ้นชัน หนัก 6 ส่วน

วิธีทำ: บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.1 กรัม
สรรพคุณ: แก้ท้องเสีย ใช้น้ำเปลือกลูกทับทิม หรือเปลือกแคต้มกับน้ำปูนใส
เป็นกระสาย ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน
ขนาดรับประทาน: รับประทานวันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร

  • เด็กอายุ 3 – 5 เดือน ครั้งละ 2 เม็ด
  • เด็กอายุ 4 – 6 เดือน ครั้งละ 3 – 4 เม็ด
  • เด็กโต ครั้งละ 5 – 7 เม็ด

ขนาดบรรจุ: 30 เม็ด

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s