26. ยาเนาวหอย

26. ยาเนาวหอย

วัตถุส่วนประกอบ

  • กระดูกเสือเผา กระดูกโคเผา กระดูกแพะเผา กระดูกงูเหลือมเผาหนัก สิ่งละ 1 ส่วน
  • เปลือกหอยขมเผา เปลือกหอยแครงเผา เปลือกหอยตาวัวเผา เปลือกหอยพิมพการังเผา เปลือกหอยนางรมเผา เปลือกหอยกาบเผา เปลือกหอยจุ๊บแจงเผา เปลือกหอยมุกเผา เปลือกหอยสังข์เผา หนักสิ่งละ 2 ส่วน
  • รากทนดี (ตองแตก) หนัก 3 ส่วน
  • รากเจตมูลเพลิงแดง หัสคุณเทศ หนักสิ่งละ 4 ส่วน
  • พริกไทยล่อนหนัก 32 ส่วน

วิธีทำ: บดเป็นผง
สรรพคุณ: แก้กระษัยจุกเสียด
ขนาดรับประทาน: รับประทานวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า – เย็น ครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ ผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน
ขนาดบรรจุ: 15 กรัม

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s