การแปรสภาพสมุนไพร

การแปรสภาพสมุนไพร มีดังนี้

 1. การสับยา
 2. การอบยา
 3. การบดยา
 4. วิธีการปรุงยาตามหลักการปรุงยาแผนโบราณ
 5. ยาลูกกลอน
 6. การทำยาเม็ดแบบปั๊มมือ
 7. การเคลือบยาเม็ดด้วยน้ำตาล
 8. การสุมยา
 9. ยาเข้าน้ำมัน (น้ำมันไพล)
 10. ยาน้ำ (ยาธาตุอบเชย)
 11. ยาดมส้มโอมือ
 12. ยาประคบ (ลูกประคบ)
 13. ยาขี้ผึ้ง
 14. แชมพูว่านหางจระเข้
 15. การฆ่าฤทธิ์ (การฆ่า), การสะตุ
 16. ยาต้ม
 17. ยาชง
 18. เภสัชตำรับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s