การแปรสภาพสมุนไพร – แชมพูว่านหางจระเข้

เภสักรรมไทยภาพ

แชมพูว่านหางจระเข้

วัตถุส่วนประกอบ

 1. หัวแชมพู 1000 กรัม
 2. ว่านหางจระเข้ 1000 กรัม
 3. ผงฟอง 100 กรัม
 4. ผงข้น 100 กรัม
 5. ลาโนลิน 100 กรัม
 6. หัวน้ำหอม 15 ซีซี
 7. น้ำ 1000 กรัม
 8. สี

ขั้นตอนการทำ

 1. นำว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก เอาไปล้างน้ำ แล้วปั่นละเอียดให้ได้ 1 กก.
 2. ใส่น้ำ 1000 กรัม ผสมกับว่านหางจระเข้ 1000 กรัม นำไปต้ม
 3. เทผงฟองทีละน้อย คนให้ละลาย ใส่ลาโนลินลงผสม
 4. นำแชมพูที่ต้มแล้วกรอง ใส่สี ทิ้งให้เย็น ใส่ผงข้นลงผสม ใส่หัวน้ำหอม
 5. บรรจุขวด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s