การแปรสภาพสมุนไพร – ยาประคบ (ลูกประคบ)

เภสักรรมไทยภาพ

ยาประคบ (ลูกประคบ)

วัตถุส่วนประกอบ

  1. ไพลสด 2 ส่วน
  2. ผิวมะกรูดสด 1 ส่วน
  3. ตะไคร้สด 1 ส่วน
  4. ใบมะขามสด 1 ส่วน
  5. ขมิ้นอ้อยสด 1 ส่วน
  6. พิมเสน 10 ส่วน
  7. การบูร 10 ส่วน

ขั้นตอนการทำ

  1. นำสมุนไพรข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 หั่นบางๆ ตำพอหยาบๆ
  2. ใส่พิมเสน การบูร ผสมรวมกัน
  3. นำมาห่อเป็นลูกประคบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s