การแปรสภาพสมุนไพร – ยาน้ำ (ยาธาตุอบเชย)

เภสักรรมไทยภาพ

ยาน้ำ (ยาธาตุอบเชย)

วัตถุส่วนประกอบ

 1. กระวาน 50 กรัม
 2. กานพลู 50 กรัม
 3. สมุลแว้ง 50 กรัม
 4. อบเชยเทศ 50 กรัม
 5. ชะเอมเทศ 50 กรัม
 6. การบูร 10 กรัม
 7. เมนทอล 5 กรัม
 8. น้ำ 7 ลิตร

ขั้นตอนการทำ

 1. ตำหรือบดด้วยยาข้อ 1 – 5 พอแหลก
 2. ใส่น้ำลงในหม้อต้มให้เดือด ใส่ตัวยาที่เตรียมไว้ลงไปต้มเคี่ยวให้เหลือประมาณ 5 ลิตร
 3. ยกหม้อลง ใช้ผ้าขาวบางกรองเอากากยาออก
 4. ใส่เมนทอลและการบูรลงไป คนจนละลายปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็น และให้ตกตะกอน
 5. บรรจุภาชนะที่เตรียมไว้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s