การแปรสภาพสมุนไพร – การอบยา

เภสักรรมไทยภาพ

การแปรสภาพสมุนไพร วิธีการอบยา

ขั้นตอนการอบยาที่ปรุงเป็นตำรับ

  1. นำยาที่ปรุงเป็นตัวตำรับไว้แล้วใส่ในถาดสแตนเลสใบใหญ่ในปริมาณที่เหมาะสมกับถาดที่จะอบ
  2. เขียนชื่อยา,น้ำหนักยา,วัน/เดือน/ปี “ที่เตรียมปรุงยา”, จำนวนถาดยา (ถาดที่ 1, ถาดที่ 2……) ของตำรับยานั้น ติดไว้ข้างถาดยาด้วยเทปใส
  3. นำยาแต่ละถาด เรียงจำนวนถาดยา (ถาดที่ 1, ถาดที่ 2……) ของยาแต่ละตำรับเข้าตู้อบ (ยกเว้น) พวกสารที่ระเหยได้ เช่น เมนทอล พิมเสน และพวกยางไม้)
  4. อบยาที่อุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง (เพื่อให้ยากรอบเปราะและบดได้ง่ายขึ้น)
  5. บันทึก “รายชื่อยาขนานต่าง ๆ ที่เข้าอบในตู้ยา” ติดไว้ที่ตู้อบยาด้วยเทปใส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s