การแปรสภาพสมุนไพร – การทำยาเม็ดแบบปั๊มมือ

เภสักรรมไทยภาพ

การทำยาเม็ดแบบปั๊มมือ หรือแบบพิมพ์มือ (พิมพ์ทองเหลือง)

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

 1. เครื่องปั๊มยาด้วยมือ (แบบพิมพ์มือ เป็นพิมพ์ทองเหลือง)
 2. แผ่นกระจกใส 1 แผ่น
 3. กาต้มน้ำขนาดใหญ่
 4. กะละมังขนาดใหญ่, ขนาดกลาง
 5. ผ้าสะอาดผืนเล็ก
 6. ถาดใส่ยาเม็ม
 7. ยาผง
 8. แป้งมัน

การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

 1. นำน้ำเดือดเทราดพิมพ์มือทองเหลือง และกระจกแผ่นใส เช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาด และใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดอีกครั้งหนึ่ง ทิ้งให้ระเหยแห้งก่อนนำยามาพิมพ์มือ
 2. วางกระจกแผ่นใสบนโต๊ะ และวางพิมพ์มือทองเหลืองบนกระจกแผ่นใส

วิธีทำยาเม็ด

 1. กวนแป้งมันกับน้ำให้ใส (เป็นแป้งเปียกใส) ในปริมาณที่พอเหมาะกับยาผง
 2. นำยาผงมาผสมกับแป้งเปียก คลุกเคล้าจนเข้ากันดี
 3. นำยาที่ผสมแล้วมาพอประมาณ แผ่เป็นแผ่นกระจก แล้วนำพิมพ์มือทองเหลืองกดลงบนยา
 4. กดยาที่พิมพ์แล้วออกจากพิมพ์ทองเหลือง ใส่ลงในถาดที่เตรียมไว้
 5. นำยาที่พิมพ์เสร็จ เข้าตู้อบอุณหภูมิ 50 – 55 องสาเซลเซียส ประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง
 6. เก็บยาเม็ดใส่ขวดโหลแก้วสะอาด ปิดฝาให้มิดชิด

หมายเหตุ: ยาพิมพ์เม็ด (พิมพ์มือทองเหลือง) ถ้ายาเป็นผงมีความเหนียวมากอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใช้

แป้งมันในการผสมยานั้น เพียงแต่ผสมกับน้ำต้มสุก ก็นำมาพิมพ์เม็ดได้ ผงยาที่ต้องผสมแป้งมัน ในการทำเม็ดแบบพิมพ์มือ ได้แก่

 1. ยาเม็ดฟ้าทลายโจร
 2. ยามหานิล ฯลฯ

ยาตอกเม็ดฟ้าทลายโจร

วัตถุส่วนประกอบ

 • ฟ้าทลายโจร (ผง) 2,000 กรัม
 • แป้งมัน 100 กรัม
 • แป้งมัน (ทำแป้งเปียก 10%) 150 กรัม
 • ผงทัลคัม 70 กรัม
 • แมกนีเซียม สเตียเรต 60 กรัม

ขั้นตอนการผลิต

 1. นำฟ้าทลายโจร (ผง) และแป้งมัน (ในข้อ 1 และ ข้อ 2) ซึ่งผ่านแร่ง แล้วมาผสมให้เข้ากัน
 2. ใส่น้ำเย็น 1,500 กรัม ลงในแป้งมัน 150 กรัม (ทำเป็นแป้งเปียก 10%) โดย การกวนจนเป็นสีขาวข้นเหนียว ผ่านน้ำเดือด
 3. นำแป้งเปียกและผงฟ้าทลายโจร ซึ่งผสมแป้งมันแล้วมาผสมให้เข้ากัน แล้ว นำไปผ่านแร่งเบอร์ 14 นำแกรนูลที่ได้ไปอบแห้ง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 55 องศา จากนั้นนำแกรนูลที่อบแห้งแล้วมาผ่านแร่งเบอร์ 18
 4. ผสมผงฟ้าทลายโจรที่เป็นแกรนูลให้เข้ากันกับทัลคัม และแมกนีเซียม สเตียเรต
 5. นำผงยาที่ผสมแล้วไปตอกเม็ด และควบคุมน้ำหนักเม็ดยาให้ได้มาตรฐาน
 6. นำยาเม็ดที่ตอกได้เข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส ประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง
 7. ทดสอบการแตกตัวของเม็ดยา ไม่ควรเกิน 30 นาที

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s