ฮาวามาฮาล อินเดีย

ชื่อสถานที่:
ชื่ออื่นๆ: ฮาวามาฮาล
เมือง:
ประเทศ:
ที่ตั้ง:
เวลาเปิด – ปิด:
วันปิด:
ค่าเข้า:
สถานที่ใกล้เคียง:
วิธีเดินทาง:
รายละเอียด:
ฮาวามาฮาล หรือ วังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสวใจสิงห์ ด้วยศิลปะราชปุตเป็นอาคารหินทรายสีชมพูมีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องให้ลมผ่านและ เพื่อให้สตรีสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมืองรวมทั้งขบวนแห่ต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ ปัจจุบันอาคารนี้ถือเป็น สัญลักษณ์ของเมืองชัยปูร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s