วังฟาติเปอร์สิกรี อินเดีย

ชื่อสถานที่:
ชื่ออื่นๆ: วังฟาติเปอร์สิกรี
เมือง:
ประเทศ: India
ที่ตั้ง:
เวลาเปิด – ปิด:
วันปิด:
ค่าเข้า:
สถานที่ใกล้เคียง:
วิธีเดินทาง:
รายละเอียด:
วังฟาติเปอร์สิกรี อดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิ์โมกุลระหว่างปี ค.ศ. 1571-1585 ถึงจะถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน แต่ก็คงเหลือร่องรอยความสมบูรณ์แบบของศิลปะโมกุลในยุคที่รุ่งเรือง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s