ซิตี้พาเลส อินเดีย

ชื่อสถานที่:
ชื่ออื่นๆ: ซิตี้พาเลส
เมือง:
ประเทศ: อินเดีย
ที่ตั้ง:
เวลาเปิด – ปิด:
วันปิด:
ค่าเข้า:
สถานที่ใกล้เคียง:
วิธีเดินทาง:
รายละเอียด:
ซิตี้พาเลส ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมืองสร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาใจสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมา เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างราชสถานและโมกุล ภายในมีลานกว้าง สวนและอาคารมากมาย ตรงกลางเป็นหอจันทรามาฮาล สูงเจ็ดชั้น ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของมหาราชาไสวแมนสิงห์ที่ 2 แสดงภาพเขียน อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องแต่งกายในราชสำนัก ที่ปากทางเข้าซิตี้พาเลส มีหอดูดาวจันทรา แมนทาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาใจสิงห์ ผู้ซึ่งสนใจในวิชาดาราศาสตร์ มีการสร้างนาฬิกาแดดสูง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s