Arashiyama Bamboo Groves (Kyoto Sagano) – ป่าไผ่อาราชิยาม่า (อะระชิยะมะ) เกียวโต

ชื่อสถานที่: Kyoto Sagano Walk & Bamboo Forest
ชื่ออื่นๆ: ป่าไผ่ / ป่าไผ่เกียวโต / Arashiyama Bamboo Groves / ป่าไผ่ซากาโนะ เกียวโต / ป่าไผ่อะระชิยะมะ
เมือง: อาราชิยาม่า เกียวโต (Arashiyama, Kyoto)
ประเทศ: Japan
ที่ตั้ง: ญี่ปุ่น 〒603-8846 Kyoto Prefecture, Kyoto, Kita Ward, 西賀茂鎮守菴町33
เวลาเปิด – ปิด: ทุกวัน 24 ชม.
วันปิด:
ค่าเข้า:
สถานที่ใกล้เคียง: Tenryu-ji Temple (วัดเทนริว-จิ)
วิธีเดินทาง:

  • รถไฟ: จากโอซาก้า นั่งรถไฟสาย Hankyu Kyoto Line: ที่สถานี Hankyu-Umeda (Osaka) ลงสถานี Katsura แล้วนั่งรถไฟสาย Hankyu Arashiyama Line เพื่อมาลงที่สถานี Arashiyama (อะระชิยะมะ) ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของสาย
  • รถไฟ: จากเกียวโต
    1) รถไฟ JR West: จากสถานีเกียวโต (Kyoto Station) นั่งรถไฟสาย Arashiyama Line (อะระชิยะมะ) ลงสถานี JR Saga-Arashiyama Station
    2) รถไฟ Keifuku Electric Railroad: นั่งรถรางจากในเกียวโต (ตามสถานนีที่ต้องการ) มาลงสถานี Arashiyama (อะระชิยะมะ)
  • รถประจำทาง (Kyoto Bus): สามารถนั่งรถเมลล์จากเกียวโตได้หลายสาย (ขึ้นอยู่กับจุดที่ขึ้นรถ) มาลงยังป้ายรถเมล์ Arashiyama (อะระชิยะมะ)

รายละเอียด:
อะระชิยะมะ (嵐山 ภูเขาวายุ) เป็นพื้นที่ชานเมืองทางตะวันตกของนครเกียวโต (เคียวโตะ) ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่บริเวณนี้เป็นทิวเขาขนานไปกับแม่น้ำโออิ ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก นอกจากนี้ ป่าไผ่อาราชิยาม่า หรือ ป่าไผ่ซะงะโนะ (嵯峨野 竹林 ซะงะโนะ ชิกุริง) เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ ตลอดทางเดิน 500 เมตร ให้บรรยากาศที่แปลก และหาได้ยาก บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมือง เช่น ตะกร้าไม้ไผ่,ถ้วย,กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s