วันที่ 6 Nara – Kyoto – Osaka

วันที่ 6 (5 พ.ย.) Nara – Kyoto – Osaka

วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – พิพิธภัณฑ์นินจา – มิตซุยเอ้าท์เล็ตแจ๊สดรีม นางาชิมะ – สวนดอกไม้นาบานาโนะซาโตะ – ปราสาทฮิโกเนะ – สะพานโทเง็ตสึเคียว – ป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า – ถนนซานเน็นซะกะ และ นิเน็นซะกะ – วัดโคไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ย่านชินไซบาชิ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s