วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร (Bangkok) – โอซาก้า (Osaka)

วันที่ 1 (31 ต.ค.) กรุงเทพมหานคร (Bangkok) – โอซาก้า (Osaka) โดย สายการบินไทยแอร์ไลน์ (Thai Airline)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s