วันที่่ 9 Outlet – สนามบินโอซาก้า (Kansai International Airport) – กรุงเทพมหานคร

วันที่่ 9 (8 พ.ย.) Outlet – สนามบินโอซาก้า (Kansai International Airport) – กรุงเทพมหานคร – บัตร Airport Limousine Bus ขากลับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s