คณาเภสัช เรื่องพิกัดยา 10 สิ่ง มี 2 พิกัด

herb-4-638

พิกัดยา 10 สิ่ง มี 2 พิกัด

1. พิกัดทศกุลาผล คือ กำหนดจำนวนยาเป็นตระกูล 10 อย่าง คือ

 • ลูกผักชีทั้ง 2 (ผักชีล้อม – ผักชีลา)
 • ลูกเร่วทั้ง 2 (เร่วน้อย – เร่วใหญ่)
 • ชะเอมทั้ง 2 (ชะเอมไทย – ชะเอมเทศ)
 • ลำพันทั้ง 2 (ลำพันแดง – ลำพันขาว)
 • อบเชยทั้ง 2 (อบเชยไทย – อบเชยเทศ)

สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดีและเสหะ ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ บำรุงปอด แก้รัตตะปิตตะโรค แก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาต บำรุงกำลัง แก้ไข้ บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น

2. พิกัดทศมูลใหญ่ คือ กำหนดจำนวนรากไม้ 10 อย่าง คือ (รวมเบญจมูลน้อย และเบญจมูลใหญ่เข้าด้วยกัน)

 • หญ้าเกล็ดหอยน้อย
 • หญ้าเกล็ดหอยใหญ่
 • รากละหุ่งแดง
 • รากมะเขือขื่น
 • รากมะอึก
 • รากมะตูม
 • รากลำไย
 • รากเพกา
 • รากแคแตร
 • รากคัดลิ้น

สรรพคุณ แก้ทุราวสา แก้ไข้หวัดน้อย บำรุงน้ำนม แก้ช้ำรั่ว แก้สะอึก แก้ผอมเหลือง แก้ริดสีดวง แก้นิ่ว แก้กองสันนิบาต แก้ไข้อันมีพิษ

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s