คณาเภสัช เรื่องพิกัดยาพิเศษ มี 4 พิกัด

herb-4-638

พิกัดยาพิเศษ มี 4 พิกัด

1. พิกัดโกฐพิเศษ คือ กำหนดจำนวนโกฐพิเศษ 3 อย่าง คือ

 • โกฐกะกลิ้ง
 • โกฐกักกรา
 • โกฐน้ำเต้า

สรรพคุณ แก้โรคในปากในคอ ขับพยาธิ แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้ไข้ในกองอติสาร ขับลมในลำไส้ แก้หนองใน ขับระดูร้าย แก้ริดสีดวงทวาร

2. พิกัดเทียนพิเศษ คือ กำหนดจำนวนเทียนพิเศษ 3 อย่าง คือ

 • เทียนลวด หรือ เทียนหลอด
 • เทียนขม
 • เทียนแกลบ

สรรพคุณ แก้ลม เสมกะดีละคนกัน แก้พิษโลหิต แก้ดีพิการ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง ทำให้หูอื้อตาลาย แก้ไข้ แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว แก้ลม

3. พิกัดบัวพิเศษ คือ จำกัดจำนวนดอกบัวพิเศษ 6 อย่าง คือ

 • บัวหลวงแดง
 • บัวหลวงขาว
 • บัวสัตตบงกชแดง
 • บัวสัตตบงกชขาว
 • บัวเผื่อน
 • บัวขม

สรรพคุณ แก้ไข้อันเกิดแก่ธาตุทั้ง 4 แก้ลม เสมหะ โลหิต และบำรุงกำลัง

4. พิกัดเกลือพิเศษ คือ จำกัดจำนวนเกลือพิเศษ 7 อย่าง คือ

 • เกลือสมุทร
 • เกลือสุนจะละ
 • เกลือสุวสา
 • เกลือเยาวกาษา
 • เกลือวิธู
 • เกลือด่างคลี
 • เกลือกะตังมูตร

สรรพคุณ ล้างลำไส้ แก้เสมหะ แก้ปัสสาวะ แก้โรคท้องมาน กัดเมือกมันในลำไส้ แก้น้ำเหลืองเสีย บำรุงธาตุทั้ง 4 และแก้ธาตุทั้ง 4

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s