บทที่ 5 เภสัชกรรมไทย

เภสักรรมไทยภาพ

บทที่ 5 เภสัชกรรมไทย

หัวข้อที่ 1 ความหมาย
หัวข้อที่ 2 วิธีปรุงยา
หัวข้อที่ 3 การชั่วตัวยา
หัวข้อที่ 4 การคัดเลือก,การเก็บตัวยา
หัวข้อที่ 5 การใช้ตัวยาอัตราย
หัวข้อที่ 6 ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน

 

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s