คณาเภสัช เรื่องจุลพิกัด

herb-4-638

จุลพิกัด คือ จำกัดตัวยาน้อยอย่าง หรือพิกัดที่เรียกชื่อตรงตามตัวยา มักจะเป็นตัวยาอย่างเดียวกัน หรือส่วนมากมีตัวยาเพียง 2 อย่างเท่านั้น แต่เป็นตัวยาชนิดเดียวกัน ต่างกันที่ขนาด ต่างกันที่สี ต่างกันที่รส ต่างกันที่ชนิด (เพศผู้ – เพศเมีย) ต่างกันจากถิ่นที่เกิด ตัวอย่างเช่น

1. พวกที่ต่างกันที่ขนาด มีดังนี้

 1. กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมน้อย กระพังโหมใหญ่
 2. ข่าทั้ง 2 คือ ข่าเล็ก ข่าใหญ่
 3. ตับเต่าทั้ง 2 คือ ตับเต่าน้อย ตับเต่าใหญ่
 4. เปล้าทั้ง 2 คือ เปล้าน้อย เปล้าใหญ่
 5. เร่วทั้ง 2 คือ เร่วน้อย เร่วใหญ่
 6. ส้มกุ้งทั้ง 2 คือ ส้มกุ้งน้อย ส้มต้มกุ้งใหญ่

2. พวกที่ต่างกันที่สี มีดังนี้

 1. การบูรทั้ง 2 คือ การบูรดำ การบูรขาว
 2. กะเพราทั้ง 2 คือ กะเพราแดง กะเพราขาว
 3. กระดูกไก่ทั้ง 2 คือ กระดูกไก่ดำ กระดูกไก่ขาว
 4. กระวานทั้ง 2 คือ กระวานดำ กระวานขาว
 5. หัวกระดาดทั้ง 2 คือ หัวกระดาดแดง หัวกระดาดขาว
 6. ต้นก้างปลาทั้ง 2 คือ ต้นก้างปลาแดง ต้นก้างปลาขาว
 7. กำมะถันทั้ง 2 คือ กำมะถันแดง กำมะถันเหลือง
 8. ขี้กาทั้ง 2 คือ ขี้กาแดง ขี้กาขาว
 9. ขอบชะนางทั้ง 2 คือ ขอบชะนางแดง ขอบชะนางขาว
 10. แคทั้ง 2 คือ แคแดง แคขาว
 11. จันทน์ทั้ง 2 คือ จันทน์แดง จันทน์ขาว
 12. เจตมูลเพลิงทั้ง 2 คือ เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว
 13. เทียนทั้ง 2 คือ เทียนแดง เทียนขาว
 14. บัวหลวงทั้ง 2 คือ บัวหลวงแดง บัวหลวงขาว
 15. ผักเป็ดทั้ง 2 คือ ผักเป็ดแดง ผักเป็นขาว
 16. ผักแพวทั้ง 2 คือ ผักแพวแดง ผักแพวขาว
 17. ฝ้ายทั้ง 2 คือ ฝ้ายแดง ฝ้ายขาว
 18. พริกไทยทั้ง 2 คือ พริกไทยดำ พริกไทยาว (ล่อน)
 19. เถามวกทั้ง 2 คือ เถามวกแดง เถามวกขาว
 20. ละหุ่งทั้ง 2 คือ ละหุ่งแดง ละหุ่งขาว
 21. สัตตบงกชทั้ง 2 คือ สัตตบงกชแดง สัตตบงกชขาว
 22. หางไหลทั้ง 2 คือ หางไหลแดง หางไหลขาว

3. พวกที่ต่างกันที่รส มีดังนี้

 1. มะขามทั้ง 2 คือ มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน
 2. มะขามเทศ 2 คือ มะขามเทศฝาด มะขามเทศมัน
 3. มะปรางทั้ง 2 คือ มะปรางเปรี้ยว มะปรางหวาน
 4. มะเฟืองทั้ง 2 คือ มะเฟืองเปรี้ยว มะเฟืองหวาน

4. พวกที่ต่างชนิดกัน (เพศผู้ – เพศเมีย) มีดังนี้

 1. กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมตัวผู้ กระพังโหมตัวเมีย
 2. เกลือทั้ง 2 คือ เกลือตัวผู้ เกลือตัวเมีย
 3. ตำแยทั้ง 2 คือ ตำแยตัวผู้ ตำแยตัวเมีย
 4. เบี้ยทั้ง 2 คือ เบี้ยตัวผู้ เบี้ยตัวเมีย
 5. ผักปอดทั้ง 2 คือ ผักปอดตัวผู้ ผักปอดตัวเมีย
 6. มะยมทั้ง 2 คือ มะยมตัวผู้ มะยมตัวเมีย
 7. หมากทั้ง 2 คือ หมากผู้ หมากเมีย
 8. ศิลายอนทั้ง 2 คือ ศิลายอนตัวผู้ ศิลายินตัวเมีย

5. พวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด มีดังนี้

 1. กระท้อนทั้ง 2 คือ กระท้อนบ้าน กระท้อนป่า
 2. กะทือทั้ง 2 คือ กะทือบ้าน กะทือป่า
 3. หัวข้าวเย็นทั้ง 2 คือ หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้
 4. ขี้เหล็กทั้ง 2 คือ ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กป่า
 5. เขาวัวทั้ง 2 คือ เขาวัวบ้าน เขาวัวป่า
 6. ชะมดทั้ง 2 คือ ชะมดเช็ด ชะมดเชียง
 7. ชะเอมทั้ง 2 คือ ชะเอมเทศ ชะเอมไทย
 8. ชำมะเรียงทั้ง 2 คือ ชำมะเรียงบ้าน ชำมะเรียงป่า
 9. ชุมเห็ดทั้ง 2 คือ ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย
 10. หญ้าเกล็ดหอยทั้ง 2 คือ หญ้าเกล็ดหอยเล็ก หญ้าเกล็ดหอยใหญ่
 11. ดีเกลือทั้ง 2 คือ ดีเกลือไทย ดีเกลือฝรั่ง
 12. ปรงทั้ง 2 คือ ปรงบ้าน ปรงป่า
 13. ประยงค์ทั้ง 2 คือ ประยงค์บ้าน ประยงค์ป่า
 14. ผักหวานทั้ง 2 คือ ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า
 15. มะระทั้ง 2 คือ มะระขี้นก มะระจีน
 16. ยอทั้ง 2 คือ ยอบ้าน ยอป่า
 17. สลอดทั้ง 2 คือ สลอดบก สลอดน้ำ
 18. แสมทั้ง 2 คือ แสมสาร แสมทะเล
 19. สะเดาทั้ง 2 คือ สะเดาบ้าน สะเดาป่า
 20. สีเสียดทั้ง 2 คือ สีเสียดแขก สีเสียดไทย
 21. หัศคุณทั้ง 2 คือ ทัศคุณเทศ หัศคุณไทย
 22. อบเชยทั้ง 2 คือ อบเชยเทศ อบเชยไทย

 

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s