เรียนรู้กฎหมายและข้อบังคับแพทย์แผนไทย

เภสัชกรรม

กฎหมายพระราชบัญญัติ

พรบ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒

พรบ.สถานพยาบาล

พรบ.ยา
พรบ.การประกอบโรคศิลป์

กฎกระทรวง

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา http://www.thaimed.or.th

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s