สรุปเนื้อหาและตำราเรียนเภสัชกรรมไทย

เภสัชกรรม

ตำราเรียนเภสัชกรรมไทย

  1. ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม กองการประกอบโรคศิลปะ

รวมลิ้งหนังสือ สรุป ของวิชาเภสัชกรรมไทย

  1. คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒
  2. ตํารายาและเอกสารวิชาการที่สามารถใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  3. ตำราวิชาการสุคนธบำบัด
  4. หนังสือข้อมูลสมุนไพรจีน
  5. ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรมไทย เล่ม 1
  6. แนวข อสอบเวชกรรมไทย 1 อาจารย สุรศักดิ์
  7. สรุปโครงสร้างรายวิชาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
  8. ติวสอบสมุนไพรสด
  9. ติวสมุนไพรแห้ง

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s