ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเกาหลีใต้ (South Korea)

images
ชื่อประเทศ: สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้
ชื่อภาษาอังกฤษ: Republic of Korea หรือ South Korea
ชื่อภาษาเกาหลี: 대한민국 (ฮันกึล); 大韓民國 (ฮันจา)
คำขวัญ: 널리 인간 세계를 이롭게 하라 = นำพาประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติอย่างทั่วถึง = Broadly bring benefit to humanity (unofficial motto)
เมืองหลวง: โซล
ภาษาราชการ: ภาษาเกาหลี
การปกครอง: ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี
สกุลเงิน: วอน (KRW)
เขตเวลา: (UTC+9)
รูปแบบวันที่: (ปี) 년 (เดือน) 월 (วัน) 일  (ปปปป/ดด/วว)
ระบบจราจร: ขวามือ
โดเมนบนสุด: .kr
รหัสโทรศัพท์ : 82ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศในเขตเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ ที่มา: th.wikipedia.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s