ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย (Thailand)

85

ประเทศไทย มีทั้งหมด 77 จังหวัด มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาหารการกิน การเดินทางที่ เป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทย

แบ่งตามภาคได้ 6 ภาค ดังนี้

 • ภาคเหนือ  มีทั้งหมด 9 จังหวัด
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีทั้งหมด 20 จังหวัด
 • ภาคกลาง มีทั้งหมด 22 จังหวัด
 • ภาคตะวันออก มีทั้งหมด 7 จังหวัด
 • ภาคตะวันตก มีทั้งหมด 5 จังหวัด
 • ภาคใต้ มีทั้งหมด 14 จังหวัด

1. ภาคเหนือ มีทั้งหมด 9 จังหวัด ดังนี้

 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดอุตรดิตถ์

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหมด 20 จังหวัด ดังนี้ 

 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดอำนาจเจริญ

3.ภาคกลาง มีทั้งหมด 22 จังหวัด ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดอุทัยธานี

4. ภาคตะวันออก มีทั้งหมด 7 จังหวัด ดังนี้

 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดสระแก้ว

5. ภาคตะวันตก มีทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้

 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดราชบุรี

6. ภาคใต้ มีทั้งหมด 14 จังหวัด ดังนี้ 

 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดสตูล
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดยะลา

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s